Declaratie indienen

Wilt u een nota bij ons declareren? Dat kan eenvoudig en veilig online via Mijn Univé Zorg of met de Univé app. U ontvangt het bedrag dat wij vergoeden binnen 6 werkdagen op uw rekening.

Volg de status van uw declaratie

U kunt uw ingediende én verwerkte declaraties terugvinden onder Verbruikte zorg in Mijn Univé Zorg.

Waar moet mijn declaratie aan voldoen?
Wij kunnen uw declaratie alleen verwerken als de volgende informatie op de nota staat:
  • naam, adres en geboortedatum van verzekerde
  • soort behandeling (inclusief prestatiecode)
  • het bedrag per behandeling
  • de datum van de behandeling
  • naam, adres en AGB-code van de zorgverlener en praktijk

Per post declareren

Declareert u liever via de post? Dan krijgt u het bedrag dat wij vergoeden binnen 10 werkdagen op uw rekening.

Postadres:
Univé Verzekeringen
Afdeling Declaraties
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Let op: Gebruik geen eerder opgeslagen formulier, maar download altijd een nieuwe. Voeg uw originele nota toe.

Declaratieformulieren

Machtiging vervoer

Voor zittend ziekenvervoer heeft u vooraf toestemming van ons nodig.

Buitenlandse nota

Een buitenlandse nota declareren? Dan hebben we vaak meer informatie van u nodig.