Vergoeding zorg in het buitenland - niet spoedeisend